Covid-19 Hastalığı nedir?

23.03.2020

 

Covid-19 hastalığı etkeni SARS-CoV2 virusudur.

Bu virus 100 hastanın 70'inde kırıklık, yorgunluk, kas ağrısı, hafif ateş ile seyreder.

Virusu taşıdığını bilmeyen bu kişiler virusun bulaşmasında temel etkendir.

Hastaların bir kısmı hafif zaatüre ile seyreder fakat 100 hastanın en az 5i ölümcül olabilecek zaatüre hastalığına yakalanabilirler.