COVID-19 DÖNEMİNDEKİ ÇALIŞMALAR

11.05.2020

 

COVID-19 DÖNEMİNDEKİ ÇALIŞMALAR

1.      Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

a.      Senkron ve asenkron uygulamalar

Senkron Uygulamalar                                                     Asenkron uygulamalar

Fakülte:        2845 Ders (EK-1)                                         Fakülte:          259 Ders (EK-1)

Enstitü:           323 Ders (EK-1)                                        Enstitü:            267 Ders (EK-1)

Yüksekokul:   351 Ders(EK-1)                                         Yüksekokul:        8 Ders (EK-1)

MYO:             920 Ders (EK-1)                                        MYO:              164 Ders (EK-1)

 

b.      Sınav Uygulamaları

Covid -19 salgını nedeni ile Üniversitemizdeki eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 2019-2020 bahar dönemi için alınan Senato kararları;

·         Ara Sınav (Vize) İçin:

ü  Ara sınav yüz yüze yapılmayacağı için 11/04/2020-19/04/2020 tarihleri arasında derslerin online işlenmesinin devamına, 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemiyle sınırlı olmak üzere teorik derslerin dönem içi değerlendirmeleri (ara sınavları), quiz, ödev, kısa test, proje verme, vb. gibi yöntemler kullanılarak uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılmasına, daha önce yapılmış değerlendirmeler var ise bunların dikkate alınmasına, herhangi bir sorunla karşılaşılmaması ve gerektiğinde denetlenebilmesi için değerlendirmede kullanılan (quiz, ödev, kısa test, proje verme, vb) dokümanlar Uzaktan Öğretim Sistemi Google Classroom üzerinden, e-mail yoluyla veya denetlenebilir iletişim araçları ile toplanmasına, ara sınav için yapılan bu değerlendirmelerin ortalamaya etkisinin %30’u geçmemesine,

ü  Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin sınavlarının nasıl yapacağına kendi Yönetim Kurullarının karar vermesine, Ortak zorunlu derslerin ara sınavının 01/06/2020 tarihinde, yılsonu sınavının 12/06/2020 tarihinde yüz yüze yapılmasına, söz konusu sınavlar belirlenen zamanda yapılamazsa koronavirüs (COVID-19) salgınının seyrine göre ayrıca bir takvim oluşturulmasına ve sınavların nasıl yapılacağına dair yöntemin daha sonra ilan edilmesine,

·         Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) İçin:

ü  Yarıyıl sonu (Final) ve hazırlık sonu sınavlarının 01/06/2020-14/06/2020 tarihleri arasında, bütünlemelerin ise 27/06/2020-03/07/2020 tarihleri arasında yüz yüze yapılmasına, ancak söz konusu sınavlar belirlenen zamanda yapılamazsa koronavirüs (COVID-19) salgınının seyrine göre bu sınavlar için ayrıca bir takvim oluşturulmasına ve sınavların nasıl yapılacağına dair yöntem daha sonra ilan edilmesine,

·         Lisansüstü Programlardaki Sınavlar İçin:

ü  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemine özgü olmak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitüsündeki, Lisansüstü Programlardaki ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları denetlenebilir bir yöntem (Proje, ödev vb.) kullanılarak yapılmasına, yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantıları ve tez savunmalarının 01/06/2020 tarihinden sonra yüz yüze veya Koronavirüs (COVID-19) salgının seyrine göre kayıt altına alınmak koşuluyla senkron yapılabilmesine karar verildi.

 

c.       Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler

20.03.2020 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde Dekanlar, Bölüm Başkanları, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Müdürleri, Müdür Yardımcıları, MYO Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve bilgi işlemden sorumlu bir personel olmak üzere her birimden en az 3 kişiye Uzaktan Eğitim süreçlerine dair bir toplantı yapılmış olup süreç hakkındaki online işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği uygulamalı bir şekilde anlatılmıştır.

 

d.      Öğrenciye yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları

Üniversite web sayfasında öğrencilere yönelik online eğitim platformu hazırlandı.

 

2.      Sağlık Hizmetleri Sunumu

 

COVID-19 VAKA KABULÜ(HSYS KAYITLI HASTA SAYISI)

1122

PANDEMİ POLİKLİNİK BAŞVURU

1278

PANDEMİ SERVİS YATIŞ SAYISI

765

PANDEMİ YBÜ HASTA SAYISI

69

TABURCU

616

 

 

3.      Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitlesi, ilaç ve aşı çalışmaları)

a)      Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile birlikte bor tabanlı SARS-COV-2 virüsünü etkisiz hale getirilmesi için ürün geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

b)      Üniversitemizde COVID-19 hakkında henüz ilaç ve aşı çalışmaları bulunmamakta olup; laboratuvarlarımızda bulunan 4 (dört) adet PCR cihazı Pandemide kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına teslim edilmiştir. Ayrıca Uşak Sağlık İl Müdürlüğüne 4 (dört) adet PCR cihaz kabini verilmiştir.

 

4.      Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

a)      Dr. Öğr. Üyesi Zelal Adıbelli’nin dahil olduğu ve Nefroloji Derneği ile ortak yürütülen “COVID-19 ve böbrek hastalıkları deneyimi” konulu çalışma yapılmıştır.

b)      Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özdemir’in TÜBİTAK COVID-19 SOBAG çağrısı kapsamında başvuru yaptığı “COVID-19 Online Yoğun Bakım Eğitimi” projesi yapılmıştır.

 

5.      Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar

a)      COVID-19 Salgını başlangıcında Üniversitemiz personel ve öğrencilerini virüs hakkında bilgilendirmek için afişler hazırlanmış ve tüm akademik ve idari birimlerde uygun yerlere asılmıştır. Resmi web sayfamızda, sosyal medya hesaplarımızda bilgilendirici POP-UP hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Ayrıca Senato Toplantısında tüm Senatörlere COVID-19 hakkında Tıp Fakültesi Dekanınca bilgilendirme yapılmış ve alınması gereken önlemler sunum olarak anlatılmıştır.

b)      Dr. Öğr. Üyesi Bora Baysal’ın da konuşmacı olacağı 6 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan “Gebelikte ve yenidoğan döneminde coronavirus enfeksiyonuna yaklaşım” konulu canlı instagram yayını yapılmıştır.

c)      Doç.Dr. Meltem Avcı tarafından sağlık personeline yönelik Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberinin tanıtılmasına yönelik eğitici toplantılar yapılmıştır.

 

 

 

6.      Yayınlar

a)      Kutlu Ö, Metin A. A case of exacerbation of psoriasis after oseltamivir and hydroxychloroquine in a patient with COVID-19: Will cases of psoriasis increase after COVID-19 pandemic? Dermatol Ther. 2020 Apr 7:e13383. doi: 10.1111/dth.13383.

b)     Dr.Öğr.Üyesi Bora Baysal’ın içinde bulunduğu çalışma ekibinin yayın aşamasında olan “Combating SARS-CoV-2 through lipoxins, proteasome, caveolin and nucler factor-κb pathways in non-pregnant and pregnant populations” çalışması yapılmıştır.

 

7.      Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi

Maske: Üniversitemiz Deri, Tekstil ve Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS) ve Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde 7500 adet maske üretilmiş olup, halen 5000 adedinin üretimi devam etmektedir.

Siperlik: Üniversitemiz Teknik Bilimler MYO tarafından üretilen 520 adet siperlik Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine teslim edilmiştir.

 

8.      Topluma hizmet uygulamaları (Dijital ortamda psikolojik destek vb.)

Uşak Üniversitesi idari ve akademik personelleri ile öğrencilerini COVID-19 salgınına ve korunmaya yönelik hazırlanan sunum üniversite web sayfasında yayınlanmıştır.

 

9.      Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde gerekli bütçenin ayırılarak salgın sonrasında da uzaktan eğitim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla alt yapının güçlendirilme çalışmalarına başlanılmıştır.